Søk om fri

Søk om fri fra grunnskolen.


Søknad om fri utenom skoleferie

Det er viktig at elevene er til stede i skoletida. Det kan være vanskelig å ta igjen det tapte etter et lengre fravær. Skoleåret har 190 skuledager og 175 fri- og feriedager. Eide kommune ønsker å oppfordre foresatte og elever til å legge lengre reiser til disse friperiodene.

 

Hvor mange dager kan du søke om?

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

 

Permisjon elever har krav på

Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager dersom de søker om permisjon.

 

Søknadsfrist

Søk om permisjon i god tid før dere ønsker permisjon, helst seks uker før.

 

Slik søker du

Ta kontakt med rektor på den aktuelle skolen.
 

Rektorer grunnskolene i Eide kommune
Rektorer grunnskolene i Eide kommune
Skole Rektor Telefon
Eide barneskole Kjetil Øvermo 450 60 495
Lyngstad og Vevang skole Sissel Oddrun Lyngstad 47 63 47 23
Eide ungdomsskole Annelise Hagen 958 41 970


Søknaden skal inneholde:

  • Foresatte: Navn, fødselsdato og kontaktinformasjon. 
  • Elev: Navn, fødselsdato, klasse, skole og om eleven går på SFO. 
  • Permisjonsperiode: Fra og med dato/til og med dato
  • Begrunnelse på hvorfor eleven har behov for permisjon

 

Klage

Ønsker du å klage på vedtak om permisjon må du klage innen tre uker etter at du har mottatt svar på søknaden. Klagen skal sendes til skolen som har behandlet søknaden. Les mer om permisjonsreglementet i opplæringsloven.

Kontaktinformasjon

Eide kommune
Servicekontoret
E-post
Mobil 71 29 91 00

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide