Lyngstad og Vevang skole

Lyngstad og Vevang skole
Vevang skolekrets blir innlemmet i Lyngstad og Bolli skolekrets fra 1.8.2018.