Bytte skole

Er det mulig å bytte skole, og hva gjør du?

Det er bostedsadresse som avgjør hvilken skole eleven hører til.

Foreldre kan søke om overføring til en annen skole enn nærskolen for barnet sitt. Søknaden kan bli innvilget så fremt det er plass og foreldrene selv dekker eventuelle skyssutgifter.

Send søknad om bytte av skole i brev eller på e-post til fagsjef oppvekst. 

Kontaktinformasjon

Eide kommune
Servicekontoret
E-post
Mobil 71 29 91 00

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide