Mobbing i skolen

Vi har nulltoleranse når det gjelder mobbing ved skolene i Eide kommune. Det er viktig at du som opplever å bli mobbet, foreldre eller andre gir beskjed om mobbing. 

Føler du deg mobbet?

Alle elever har rett til å ha det bra på skolen. Dersom du føler deg mobbet er det viktig at du sier fra til noen om det. Ta kontakt med for eksempel: lærer, rektor, rådgiver, helsesøster, foreldre, venner, trener eller andre du kjenner.
 

Blir ditt barn, eller andre barn, mobbet?

Ta kontakt med skolen og be om et møte med kontaktlærer og/eller rektor.
Ved alvorlige krenkelser kan du også si fra til politiet. Du kan tipse politiet om det som skjer med deg eller noen du kjenner. Du kan også anmelde saken.


Hva gjør skolen dersom en elev blir mobbet?

  • De skal ta opplevelsen til eleven på alvor.
  • De skal si i fra til foreldrene til barna som mobber.
  • De skal undersøke saken, og eleven skal bli hørt.
  • Skolen skal lage en plan for hvordan barnet skal ha det trygt og godt på skolen, uten krenkelser og mobbing. Skolen skal ikke bruke mer enn 3 uker på å lage denne planen.
  • De skal undersøke om planen virker og om mobbingen har stanset. Dersom det ikke har blitt bedre skal skolen sette i gang andre tiltak.
  • De skal avslutte planen når barn og foreldre opplever skolemiljøet som trygt og godt.
  • De skal passe på at de som mobber ikke kan mobbe andre.

 


Mobbingen har ikke stanset

Hvis mobbingen ikke stanser etter at du har sagt ifra, bør du du og foreldrene dine sende en klage til fylkesmannen. Klagen sendes til rektor, og rektor er ansvarlig for å sende klagen videre til Fylkesmannen.

Fylkesmannen er et kontor i hvert fylke som har ansvaret for å passe på at skolen følger de lover og regler som gjelder. Fylkesmennene har bedt om å få klager fra barn og ungdom som ikke har det bra på skolen.


 

Dette har elevene krav på

Alle barn har rett til å ha det bra på skolen. Hvis ansatte ved skolen har mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord, mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende undersøke saken med en gang, og ledelsen skal varsles. 

 


Ansatte har plikt til å følge med

Fra 1. august 2017 er det innført en skjerpet aktivitetsplikt for alle ansatte. Dette innebærer at alle ansatte har plikt til å følge med på om elevene har det trygt og godt, og at de aktivt skal gjøre en innsats for å avdekke mobbing. Det er skolens ledelse som skal sørge for at plikten blir ivaretatt, og de skal ha gode rutiner for dette. Aktivitetsplikten betyr at skolens ansatte skal følge med, observere og lytte til elevstemmen i det daglige, i alle faglige og sosiale aktiviteter. Skolene har et spesielt ansvar for å ivareta elever med en egen sårbarhet. Skolene må sørge for at alle ansatte er kjent med hva aktivitetsplikten betyr og skolens rutiner for å avdekke mobbing må inngå i skolens handlingsplan.


 

Trenger du hjelp eller mer informasjon?

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15