Leksehjelp


Om leksehjelp

Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen. 
Leksehjelpen skal gi elevene hjelp med skolearbeidet, og regnes ikke som en del av opplæringen, men skal ses i sammenheng med denne. Det er frivillig om man vil delta.

 

Ansvar

Kommunen ved rektor skal sørge for at elevene i leksehjelpen har et forsvarlig tilsyn og at det psykososiale miljøet er godt.

Kommunen ved rektor plikter å informere foreldrene om retten til leksehjelp og tilbudet som gis.

 

Rektorer grunnskolene i Eide kommune
Rektorer grunnskolene i Eide kommune
Skole Rektor Telefon
Eide barneskole Kjetil Øvermo 450 60 495
Lyngstad og Vevang skole Sissel Oddrun Lyngstad 47 63 47 23
Eide ungdomsskole Annelise Hagen 958 41 970