Møteplan 2019

Her finner du møtetidspunkt for forskjellige politiske utvalg. 

 


 
 

Møtested og tid

  • Kommunestyret: Møtene finner sted på Eide rådhus i kommunestyresalen klokken 17.00.
  • Planutvalg/Formannskap: Møtene finner sted på Eide rådhus i Den nye formannskapssalen fra klokken 08.15.
  • Andre utvalg: Møtested fastsettes i møteinnkallingene. 
     

Møteplan 2019

 

Møteplan 2019
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Eide kommunestyre 21. februar 25. april 20. juni 19. september 12. desember
Eide formannskap/Plan og utviklingsstyret 7. februar 4. april 6. juni 5. september 28. november
Oppvekst og kulturutvalg 27. mars