Vegnavn på høring

Her ligger veger som du kan komme med navneforslag på.

Kriterier for vegnavn

Når man skal foreslå et nytt vegnavn er det noen retningslinjer man bør følge. Her er noe av det man må tenke på når man skal forslå et nytt vegnavn:

  • Vegnavnet bør være lett å oppfatte, skrive og uttale.
  • Det skal være slik at de ikke skal forveksles med andre eksisterende vegnavn.
  • Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering
  • Navnet bør ikke gjentakas flere steder i nabo kommuner.
  • Navnet bør bygge på og føre videre den lokale navnetradisjonen
  • Navnet bør passe på stedet
  • Navnet bør ikke virke støtende eller komisk
  • Navnene bør være varierte
  • Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale
  • En bør unngå å bruke navn på nålevende personer, og det bør helst gå 5–10 år etter en persons død før navnet eventuelt tas i bruk. Navn på personer fra nyere tid skrives slik personen selv skrev det. Generelt tilrådes tilbakeholdenhet i bruk av personnavn.

En enkel kontroll kommer til å være å søke opp vegnavn forslaget i Statens Kartverks Stedsnavnkart. Her kan man både se om gjeldende kommune eller nabokommunene har vegnavnet fra før av. Man kan også se om navnet har tilknytning til et stedsnavn og om riktig stavemåte er benyttet

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Ranveig Ørgesvik
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 992 89 241

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide