Klage på vegnavn

Vegnavnet er politisk vedtatt og etter stadnamnlova er det bare skrivemåten av adressenavnet som kan påklages og ikke selve navnevalget

Statens Kartverk vedtar skrivemåten av gardsnavn, bruksnavn, seternavn, naturnavn, navn på statlige anlegg og liknende.

Kommunen vedtar skrivemåten av offisiell adresse og navn på tettsted, grender, veger, torg, boligfelt, anlegg og liknende.

De som har adgang til å klage er lokale organisasjoner med tilknytning til navnet, offentlige organ eller virksomheter som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten. 

Klager skal stiles til: Språkrådet, Postboks 8107 Dep, 0032 Oslo
men skal sendes til Fræna Kommune elektronisk, post eller ved oppmøte.

Feil i kartet

Om det er en direkte feil kan dette meldes fra ved å bruke "Rett i kartet" eller ved henvendelse til Teknisk avdeling på telefon, post, epost eller ved oppmøte.

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Ranveig Ørgesvik
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 992 89 241
Jan Kristensen
Avløpsingeniør
E-post
Telefon 905 37 038

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide