Skilt

Skilting av adressene

 

Link til husnummer må lages 

 Menypunkt til  bruksenhetsnummer er ikke publisert

Adressene skal skiltes slik at ukjente skal finne frem også når det er mørkt.

Kommunen har ansvaret for å sette opp og vedlikeholde adressenavnskilt og tilvisningsskilt ved sideveger/stier.

Huseier har ansvaret for å skilte adresseenheten.

Skiltet skal være utformet i samsvar med gjeldende standard og plasseres slik at det er godt synlig fra vegen. Om du har en lang stikkveg opp til din bolig bør du da sette skiltet slik at det er synlig fra avkjøringen.

Dersom du oppdager at kommunale skilt er ødelagt, er det fint om du opplyser kommunen om dette.
 

Husnummerskilt

Husnummerskilt er viktig. Det er eier/fester/tiltakshavers ansvar å merke bygningen/eiendommen med adressenummer. Skilt skal plasseres synlig fra hovedvegen/ankomstvegen. Vi anbefaler at du bruker skilt av typen svart skrift på hvit bakgrunn med svart ramme rundt.

Husk at skiltet er der for at utrykningspersonale og andre lett skal finne frem ved behov.

I boligblokker med flere leiligheter skal felles inngang merkes med husnummerskilt. I tillegg skal hver enkelt dør til leilighetene merkes med bruksenhetsnummer og navneskilt. Disse merkene kan bestilles hos geodata avdelingen

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Ranveig Ørgesvik
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 992 89 241
Jan Kristensen
Avløpsingeniør
E-post
Telefon 905 37 038

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide