Hva er min adresse?

Er du usikker på hvilken adresse du bor eller er registrert på?

Din adresse blir registrert i matrikkelen i en egen adressebase. Denne inneholder både koordinater og koblinger mot bygninger og eiendommer. Denne databasen er koblet videre til folkeregisteret som oppdateres på bakgrunn av adressedatabasen. Det er kommunen som har ansvaret for registreringer i denne databasen.

Så den enkleste måten du kan finne ut hvilken adresse du bor på er å se i våre kart.

Her kan du se både vegnavnet og husnummeret som ligger registrert på din bolig.

Vi har en egen artikkel om du mistenker det er en feil i din adresse

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Ranveig Ørgesvik
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 992 89 241
Jan Kristensen
Avløpsingeniør
E-post
Telefon 905 37 038

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide