Vegnavn ute på høring - veger med like navn i Hustadvika kommune

I forbindelse med kommunesammenslåingen må noen veger få nytt navn. Dette gjelder veger som har samme eller til forveksling like navn samt veger som bytter navn på kommunegrensen.

Høringsfrist: 01.01.2019

Gå til denne artikkelen på Hustadvika sin hjemmeside for å se hvilke veger som er ute på høring og hvordan du kan levere høringssvar.