Høring - Retningsplan for Teknisk, miljø og næring i Hustadvika kommune

Prosjektet Hustadvika kommune har nedsatt 3 arbeidsgrupper som har i mandat å utarbeide retningsplaner for de ulike kommunale tjenesteområdene. Planen skal fungere som premissleverandør til kommuneplanarbeidet, og administrasjonssjefens rigging av den administrative sektoren; Teknisk, miljø og næring.

Høringsfrist: 16.10.2018 kl. 12.00

  

 

Send inn høringsuttalelse via denne lenken.

 

Bakgrunn:

Politisk er det satt ned 3 arbeidsgrupper som skal lage en kort og tydelig retningsplan for Hustadvika kommune sin virksomhet.

I henhold til mandatet skal retningsplanen peke ut noen spesielt prioriterte overordnede satsingsområder. For å realisere innholdet i satsingsområdene, er det forutsatt at det utarbeides egne strategier innenfor hvert enkelt felt.

Planen sendes på høring til ulike interesseorganisasjoner i Fræna og Eide kommune og er i tillegg åpen slik at alle ansatte og innbyggere kan komme med sine høringsuttalelser.

 

Høringen ligger også på Hustadvika kommune sine hjemmesider.