Høring - Reguleringsendring 170/42 fra skoleformål til boligformål

Høringsfristen gikk ut 11.06.2018

Planutvalget i Eide kommune har vedtatt å legge reguleringsplanforslag for Lyngstad boliger og tjenesteyting ut på offentlig ettersyn.

Høringsfrist: 11. juni 2018

 

Høringsdokumenter:

Kontaktinformasjon

Tove Venaas Herskedal
Planlegger
E-post
Telefon 992 89 221

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide