Høring - Planprogrammet til Hustadvika kommune

Høringsfristen gikk ut den 03.09.2018

Høring - Planprogrammet til Hustadvika kommune

 

 

Fellesnemda for etablering av Hustadvika kommune har sak PS 15/2018 den 12. juni 2018 vedtatt å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika kommune 2020-2032 ut på høring og offentlig ettersyn, jf. 4-1. Samtidig meldes det om oppstart av planarbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Planarbeidet tar utgangspunkt i nylig vedtatt planstrategi. Det oppfordres til innspill i høringsperioden.

Høringsdokumenter:

Samfunnsdelen av kommuneplanen vil legges fram for behandling av nytt kommunestyre i Hustadvika kommune i 2020.

Frist for å komme med merknader settes til 3. september 2018.

Dokumentene kan også sees på begge kommunenes hjemmesider www.frana.kommune.no og www.eide.kommune.no samt www.hustadvika.kommune.no

Merknader til høringsutkastet sendes elektronisk ved å klikke på denne lenken

Det er også mulig å sende merknader til Fræna kommune postmottak@frana.kommune.no eller postadresse Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen

Kontaktinformasjon

Tove Venaas Herskedal
Planlegger
E-post
Telefon 992 89 221