Høringer

Her finner du høringer og planer. Vi ønsker gjerne din høringsuttalelser. Informasjon om høringsfrist og hvordan å sende inn uttalelse finner du under de forskjellige høringene.

I hht plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11har Plan- og utviklingsstyret i Eide vedtatt å legge forslag til detaljplan for SNIPA med bestemmelser og planomtale ut til offentlig ettersyn i perioden fram til 9.august 2019.

Høringsfrist: 09.08.2019

Det er utarbeidet en forskrift der kommunen er myndighetsutøver etter bestemmelser gitt i forurensingslovens forskrifter kapitler 2, 12, 13, 15 og 15A.

Høringsfrist: 07.01.2019

Eide kommune sitt budsjett for 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 er nå lagt ut på offentlig høring.

Høringsfrist: 04.12.2018

På Brandseter i Eide kommune det vært gruvevirksomhet siden 1900-tallet. I en av de nedlagte gruvene er det etablert et datalagringssenter. Eide kommune ønsker å satse videre på denne næringen og vil legge til rette for flere etableringer. Høringsdokumentene omhandler regulering av et område til dette formålet i nærheten av det etablerte datalagringssenteret.

Høringsfrist: 22.12.2018

Skarvøya ligger langs Atlanterhavsveien og utgjør en del av øygruppene i Eide kommune som kobler Eide til Averøy kommune. Planområdet består av totalt ti tomter hvor det planlegges en etablering av ni hytter, naust, felles adkomst, båtopptrekk, småbåtanlegg i sjø, parkering og et område for friluftsformål. To av hyttene er eksisterende hytter innenfor eiendommen GID 113/3 og skal videreføres i plan. I tillegg skal grunnmur med takoverbygg på GID 113/4 tilpasses og etableres som hytte.

Høringsfrist: 22.12.2018

I forbindelse med kommunesammenslåingen må noen veger få nytt navn. Dette gjelder veger som har samme eller til forveksling like navn samt veger som bytter navn på kommunegrensen.

Høringsfrist: 01.01.2019

Prosjektet Hustadvika kommune har nedsatt 3 arbeidsgrupper som har i mandat å utarbeide retningsplaner for de ulike kommunale tjenesteområdene. Planen skal fungere som premissleverandør til kommuneplanarbeidet, og administrasjonssjefens rigging av den administrative sektoren; Helse, sosial og omsorg.

Høringsfrist: 15.10.2018

Prosjektet Hustadvika kommune har nedsatt 3 arbeidsgrupper som har i mandat å utarbeide retningsplaner for de ulike kommunale tjenesteområdene. Planen skal fungere som premissleverandør til kommuneplanarbeidet, og administrasjonssjefens rigging av den administrative sektoren; Oppvekst, kultur og kunnskap.

Høringsfrist: 19.10.2018

Prosjektet Hustadvika kommune har nedsatt 3 arbeidsgrupper som har i mandat å utarbeide retningsplaner for de ulike kommunale tjenesteområdene. Planen skal fungere som premissleverandør til kommuneplanarbeidet, og administrasjonssjefens rigging av den administrative sektoren; Teknisk, miljø og næring.

Høringsfrist: 16.10.2018 kl. 12.00

Høringsfristen gikk ut den 03.09.2018

Kontaktinformasjon

Eide kommune
Servicekontoret
E-post
Mobil 71 29 91 00

Åpningstider

Hverdager:
09.00 - 14.00

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide