Kommuneplan


Hva er kommuneplan?

En plan er kommunens måte å styre utviklingen av et område på. Hvordan skal vi bo? Hvor skal vi ha parker og fritidsområder? Hvordan skal vi bevege oss rundt i kommunen?

For å se kommuneplan åpne boks se kommuneplan følg instruksen nedenfor

  • Skriv inn eiendomsadresse eller gårds- og bruksnummer i søkefeltet.
  • Trykk på boks for kommunenavn oppe til venstre i kartet og nedtrekksgardin vil åpne seg. Huk på gjeldende kartlag regplan,kommuneplan osv.

Om Reguleringsplan ikke er et valg så er det Kommuneplan som er gjeldende.

 

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel

Arbeidet  ned å rullere kommuneplanens samfunnsdel har startet opp. Ungdomsrådet har hatt fått i oppdrag å få til medvirkning fra barn- og unge. Ungdomskolen har hatt en temadag der de har deltatt i medvirkningsopplegget.

Kontaktinformasjon

Tove Venaas Herskedal
Planlegger
E-post
Telefon 992 89 221

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide