Merking og måling av grenser

Grensepåvisning er en klarlegging av eiendommens allerede eksisterende grenser.

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning.
Hvis det er uklart hvor en grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.
Grensene blir ikke endret.

Hva får du?

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Hva koster det?

Gebyr for behandling av oppmålingsavdelingen (PDF, 174 kB) (PDF, 773 kB) 

§ 8.2 side 13 og 14 i Gebyrregulativet

 • Klarlegging av grense som tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning punkt 2.5
 • Klarlegging av grense som tidligere ikke er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning punkt 2.6

Slik søker du

1. Fyll ut skjema

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 658 kB) (PDF, 651 kB)  

Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt.

Om saken gjelder kartlegging av grense som tidligere ikke er koordinatbestemt må også grensebeskrivelser (skylddeling, jordskifte eller annen dokumentasjon) legges ved.

2. Lever søknaden

Lever søknaden elektronisk, per e-post, post eller oppmøte.

 

Hva skjer videre

 1. Oppmålingsavdelingen har 16 uker på å gjennomføre merking og måling av eiendommen.
  Fristen på 16 uker løper ikke i vinterhalvåret (fra 1.12 til 31.3)
   
 2. Vi vil sende ut varsel minst 2 uker i forkant av oppmålingsforretningen til alle berørte parter.
   
 3. På oppmålingsforretningen vil landmåler måle og merke eiendomsgrensene sammen med oppmøtte parter.
   
 4. Alle berørte parter vil få tilsendt en protokoll fra oppmålingsforretningen og berørte parter kan komme med merknader innen 2 uker.
   
 5. Etter at merknadsfristen har gått ut vil eiendomsgrensene bli ført i matrikkelen (eiendomsregisteret)
   
 6. Du vil motta et matrikkelbrev som inneholder all informasjon om din eiendommen.
   
 7. Du vil til slutt få tilsendt oppmålingsgebyret.

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Jan Kristensen
Avløpsingeniør
E-post
Telefon 905 37 038

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide