Kjøpe kommunal næringstomt

Tomter - indre Eide industriområde

Eide kommune kan nå tilby flotte byggeklare næringstomter i nytt felt på indre Eide industriområde.

Klikk for stort bilde

Prisen for tomtene er kr 115,- pr m2 + mva

Ledige og byggeklare tomter: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15.

Størrelsen på tomtene er mellom 3,3 og 3,8 dekar.

Det er fremlagt fiber og vann/avløp for alle tomtene som er opparbeidet.

Utnyttelsesgrad: 40 %.

Klikk for stort bilde

Mer informasjon og flere bilder vil bli lagt ut etter hvert.

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Konstituert leder servicekontoret
E-post
Mobil 992 89 213

Kommunale avgifter og boligtomter, kontaktperson infoland.

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Jan Kristensen
Avløpsingeniør
E-post
Telefon 905 37 038
Egil Strand
Ordfører
E-post
Telefon 976 88 022