Kjøpe kommunal boligtomt

I Eide kommune er det både kommunale og private boligtomter som er byggeklare.

Kommunale boligtomter i Eide kommune

Her finner du oversikt over regulerte kommunale tomter til bolig i Eide kommune.

Kommunale boligtomter
Kommunale boligtomter
Felt Ledige tomter Størrelse
Ytre Eide Tomt nr. 19, 20, 21, 27, 28, 29 Ca. 1000 m2
Halåsbakken Ingen ledige tomter Ca. 1000 m2
Vevang Tomt nr. 22, 23, 25, 26, 27, 28 Ca. 1000 m2
Gjengstø (Vevang) Ingen ledige tomter Ca. 1000 m2
Lyngstad Tomt nr. 7, 9, 10, 16, 18, 19 Ca. 1000 m2
Hamna (Strand) Tomt nr. 4 og 9 Ca. 1000 m2
Vågsbøskiftet 2 ledige tomter Ca. 1000 m2
Øvre Bolli Tomt nr. 1, 2, 3 og 4 Ca. 1500 m2
Halåsbakken boligfelt 1
Kommunale boligtomter

 

Kjøp av kommunal regulert tomt forutsetter blant annet følgende:

Ved henvendelse til kommunens servicekontor, kan en få håndgitt / reservert tomt for 8 måneder (skriftlig). Etter søknad kan håndgivelsen forlenges med inntil 4 måneder - forutsatt at det ikke er andre tomtesøkere på venteliste på den aktuelle tomt.

Fra tomten er ervervet må det innen 2 år være igangsatt byggearbeid med oppføring av bolighus/næringsbygg. Hvis det er levert en komplett byggesøknad (bolighus/industribygg) til kommunen innen byggefristen, gis det en ytterligere frist på 6 måneder for å igangsette byggearbeidet.

 

Kjøpe eller reservere kommunal boligtomt? 

Mer informasjon om kjøp eller reservasjon av boligtomt finner du her:


 

Hva koster de kommunale tomtene?

Priser for kommunale boligtomter 2018
Priser for kommunale boligtomter 2018
Sted Antall Pris
Hamna boligfelt 2 100 kr per m2
Lyngstad boligfelt 7 150 kr per m2
Frodestad 2 150 kr per m2
Ytre Eide boligfelt 5 168 kr per m2
Vevang boligfelt 10 170 kr per m2
Gjengstø boligfelt 1 32 kr per m2
Øvre Bolli boligfelt 4 200 kr per m2
Halåsbakken boligfelt 1 170 kr per m2

* I tillegg til tomteprisen kommer oppmålingsgebyr, tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Oppmålingsgebyret er avhengig av størrelsen på tomta. Det må betales tinglysingsgebyr både for målebrev og skjøte. Dokumentavgift er 2,5% av kjøpesummen. Tilknytningsavgift for vann og kloakk er heller ikke med. Disse er avhengige av størrelsen på huset du bygger.

 
 

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Konstituert leder servicekontoret
E-post
Mobil 992 89 213

Kommunale avgifter og boligtomter, kontaktperson infoland.

Jan Kristensen
Avløpsingeniør
E-post
Telefon 905 37 038