Slå sammen eiendommer

Eiendommer med samme eier kan slås sammen for å få en mer hensiktsmessig utnyttelse av tomten.
Det er ikke gebyr for tjenesten.

Krav til søker

 • Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).
 • Eiendommene må ligge i samme kommune.
 • Eiendommene må ha samme hjemmelshaver.
 • Sammenslåingen må oppfylle matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43.
 • Sammenslåingen må ikke føre til prioritetskollisjon mellom panthaverne.
  Les mer om heftelser og servitutter i grunnboken.

 

Hva koster det?

Det koster ingenting å slå sammen eiendommer.

 

Slik søker du

1. Skriv søknaden

 • Alle hjemmelshaverne må fylle ut og skrive under på skjemaet
 • Legg ved kart som viser eiendommer som skal slås sammen
 • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet.
 • Fyll ut skjemaet Krav til sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter
 • Ved eventuell prioritetskollisjon må dette ordnes av grunneier før sammenslåing kan tinglyses
  .

2. Lever søknaden

Lever søknaden til oss  per post, ved oppmøte eller på e-post.

Hva skjer videre?

Søknaden behandles og du får svar innen 6 uker.

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Jan Kristensen
Avløpsingeniør
E-post
Telefon 905 37 038

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide