Rive bygning


Du kan søke på egen hånd dersom

  • mindre bygninger, garasjer, uthus ol. under 70 m²

 

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

  • Riving av større bygg over 70 kvadratmeter
  • det har kommet inn merknader fra naboer

 

Spesielt for riving

  • Avfallsplan
  • Søkeren varsle dem som har pengeheftelser i eiendommen, og erklæring om at dette er gjort, skal følge saken.