Ny driftsbygning

Bygninger som er et nødvendig ledd i driften eller som er et driftsmiddel i forbindelse med landbruksdrift, anses som driftsbygning.
 

Dette omfatter blant annet driftsbygninger for jordbruk, husdyrbruk, seterdrift, hagebruk, gartneri, skogsdrift, pelsdyravl, reindrift og yrkesfiske. Byggverket kan ikke benyttes som bolig eller fritidsbolig.

 

Du kan søke på egen hånd dersom
 

  • samlet bruksareal (BRA) er under 1000 kvadratmeter

 

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom
 

  • samlet bruksareal (BRA) er over 1000 kvadratmeter

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Ranveig Ørgesvik
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 992 89 241

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide