Påbygg, tilbygg eller kjeller

Med påbygg, tilbygg og kjeller eller underbygg mener vi utvidelser av bygningen oppover, bortover eller nedover. Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje er et typisk påbygg. Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate.

Du trenger ikke søke dersom
 

 • tilbygget er på inntil 15 kvadratmeter bebygd areal eller bruksareal, uten rom for varig opphold eller beboelse. Tilbygget må være understøttet, kan ikke overstige to etasjer og må plasseres minst 4 m fra nabogrensen.
   
 • bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei (hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av reguleringsplanen for din eiendom.

Husk at du må melde fra om tiltaket og tiltakets plassering når det er ferdigstilt.
 

Du kan søke på egen hånd dersom
 

 • tilbygget har bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på mindre enn 50 kvadratmeter
  (tilbygget kan i tillegg ha kjeller dersom kjellertaket er mindre enn 1,5 meter over terrenget rundt bygningen)
   

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom
 

 • du skal bygge eller rive et påbygg.
   
 • tilbygget er større enn 50 kvadratmeter.
   
 • du skal bygge under en eksisterende bygning.

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Ranveig Ørgesvik
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 992 89 241

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide