Oppdeling eller sammenslåing av boliger

Hvis du skal dele opp eller slå sammen boliger, kan du ikke søke selv. Du må søke med hjelp fra fagfolk.

Boenheten må oppfylle alle krav som stilles til boenhet i teknisk forskrift og arealplan. 
Før du engasjerer en ansvarlig søker kan det være greit at du setter deg inn i noen av kriteriene som kreves for å få godkjent en separat boenhet etter plan- og bygningsloven.

Boenheten må:

  • tilfredsstille alle branntekniske krav slik at boenheten utgjør en egen branncelle
  • være fysisk adskilt fra resten av boligen med lukkede skillekonstruksjoner som vegger, gulv og tak.
  • ha alle hovedfunksjoner som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett
  • ha egen separat inngang
  • tilfredsstille alle øvrige krav til takhøyde, lys, utsyn, ventilasjon og parkering med mer
     

Du kan lese mer om de tekniske kravene hos Direktoratet for byggkvalitet.


Det kan være aktuelt å opprette et sameieendre og/eller slette et eksisterende sameie.

I en seksjonering sak fordeler man eksklusiv bruksrett til deler av bygningen og eventuelt til grunn på eiendommen, mens den fysiske oppdelingen eller sammenslåingen behandles i en byggesak.

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Jan Kristensen
Avløpsingeniør
E-post
Telefon 905 37 038
Ranveig Ørgesvik
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 992 89 241

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide