Ildsted eller pipe

Skal du sette opp en pipe, ildsted eller utepeis? Kanskje du skal reinstallere pipa? Det kan være søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven.

Ildsted/peis

Ildsted omfatter bl.a, ovner for vedfyring eller annet fast brensel, peis, peisinnsats, parafinbrenner hvor dagtank er montert i samme branncelle, kombinerte ved- og parafinbrennere, åpent ildsted eller peisovn for lokal oppvarming. Også murte ildsteder omfattes. Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted. Du trenger heller ikke å søke hvis du skal installere endre, rive eller reparere ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle. Vi vil likevel anbefale at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.

  • Eier skal melde fra til de kommunale brannmyndighetene når det har vært installert nytt ildsted eller når eier har foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget.Send inn meldingsskjema!

 

Skorstein/pipe

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere en pipe/skorstein.

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Ranveig Ørgesvik
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 992 89 241

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide