Ny bod, uthus eller anneks

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. 
 

Disse tiltakene er frittliggende bygninger for oppbevaring av blant annet utstyr. Disse bygningene skal ikke brukes til bolig.

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Se veileder for unntatt søknadsplikt fra direktoratet for byggkvalitet
 

Du trenger ikke å søke dersom

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter
   
 • det er over 1 meter til nabogrensen
   
 • bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei
  (hvor nær veien du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt)
   
 • maks gesimshøyde er 3,0 meter og maks mønehøyde er 4,0 meter
   
 • bygningen er frittliggende, på én etasje og uten kjeller
   
 • du ikke overskrider hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din
   
 • bygningen ikke plasseres over vann- og avløpsledninger
   

Husk at du må melde fra om tiltaket og tiltakets plassering når det er ferdigstilt.

 

Du kan søke på egen hånd dersom
 

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 kvadratmeter, og bygningen er maks én etasje høy (bygningen kan i tillegg ha kjeller)
   

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom
 

 • bygningen er over 70 kvadratmeter eller skal brukes til beboelse.
 • skal brukes til beboelse eller varig opphold. 

   

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Ranveig Ørgesvik
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 992 89 241

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide