Ny bod, uthus eller anneks

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. 
 

Disse tiltakene er frittliggende bygninger for oppbevaring av blant annet utstyr. Disse bygningene skal ikke brukes til bolig.

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Se veileder for unntatt søknadsplikt fra direktoratet for byggkvalitet
 

Du trenger ikke å søke dersom

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter
   
 • det er over 1 meter til nabogrensen
   
 • bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei
  (hvor nær veien du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt)
   
 • maks gesimshøyde er 3,0 meter og maks mønehøyde er 4,0 meter
   
 • bygningen er frittliggende, på én etasje og uten kjeller
   
 • du ikke overskrider hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din
   
 • bygningen ikke plasseres over vann- og avløpsledninger
   

Husk at du må melde fra om tiltaket og tiltakets plassering når det er ferdigstilt.

 

Du kan søke på egen hånd dersom
 

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 kvadratmeter, og bygningen er maks én etasje høy (bygningen kan i tillegg ha kjeller)
   

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom
 

 • bygningen er over 70 kvadratmeter eller skal brukes til beboelse.
 • skal brukes til beboelse eller varig opphold. 

   

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Ranveig Ørgesvik
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 992 89 241

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide