Restskatt

Når skatteetaten har behandlet selvangivelsen får du et skatteoppgjør. Det er da du får vite om virksomheten får igjen penger på skatten, eller må betale restskatt. Restskatt betales til skatteoppkreverkontoret. 

Aksjeselskap (AS), Norskregistrert utenlandsk selskap (NUF), banker og så videre er upersonlige skatteytere.

Betalingsfrist
 

For upersonlige skattytere er det kun ett forfall. Restskatten forfaller til betaling tre uker etter at virksomheten mottok skatteoppgjøret.

For å unngå renter på restskatten kan du betale tilleggsforskudd.

 

Slik betaler du restskatten

Betalingsgiro med KID-nummer blir tilsendt etter skatteoppgjøret. Selv om du ikke har mottatt giro, skal du likevel betale ved forfall. Slik gjør du det:

  • Betalt til kontonummer: 6345 06 15481 for Fræna og 6345 06 15511 for Eide
  • IBAN Fræna: NO4863450615481 SWIFT Fræna: NDEANOKK
  • IBAN Eide: NO1463450615511 SWIFT Eide: NDEANOKK
  • KID-nummer henter du hos Skatteetaten

Husk å velge riktig skatteart: restskatt. Velg riktig år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal bli riktig registrert.

Hvis du betaler for sent

Hvis du betaler for sent, må du betale forsinkelsesrenter i tillegg til restskatten. Renter løper fra betalingsfristen frem til betalingen skjer.

 

Hvis du ikke betaler

Du må betale selv om du er uenig i kravet. Selv om du klager på skatten, skal restskatten betales ved forfall. Hvis du får medhold i klagen, vil du få pengene tilbake, hvis vi ikke bruker tilgodebeløpet til motregning.

Betaler du ikke ved forfall, har skatteoppkreverkontoret plikt til å forsøke å få dekket kravet.
Virkemidlene Kemnerkontoret har er:

Gebyr og/eller betalingsanmerkning kan komme i tillegg.

 

Hvis du ikke kan betale

Betalingsvansker

 

Klage

Se hvordan du klager på skatteoppgjøret.