Forskuddsskatt

Hvis du er selvstendig næringsdrivende med et enkeltpersonforetak eller deltaker i et ansvarlig selskap, er du personlig skatteyter og skal betale forskuddsskatt. har du formue eller store kapitalinntekter, skal du også betale forskuddsskatt. Du kan ha både forskuddstrekk og forskuddsskatt for samme inntektsår.

Forskuddet beregnes på grunnlag av siste fastsetting av formues- og inntektsskatt eller forventet overskudd. Grunnlaget for forskuddsskatten finner du på skattetrekksmeldingen din. 

Betaling for forskuddsskatt
 

Du får tilsendt betalingsgiro fire ganger i året. Forfallsdatoene er de samme hvert år:

  • 15. mars
  • 15. mai
  • 15. september
  • 15. november

Dersom du ikke betaler en termin ved forfall, vil hele skatten forfalle til betaling.

Selv om du ikke har mottatt betalingsgiro, skal du likevel betale innen forfallsdatoen. Slik gjør du det:

  • Betal til kontonummer: 6345 06 15481 for Fræna og 6345 06 15511 for Eide
  • IBAN Fræna: NO4863450615481 SWIFT Fræna: NDEANOKK
  • IBAN Eide: NO1463450615511 SWIFT Eide: NDEANOKK
  • KID-nummer får du hos Skatteetaten. Velg skatteart: forskuddsskatt. Velg riktig år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal registreres riktig.

 

Tilleggsforskudd
 

Blir skatten større enn beløpet du har betalt i forskuddsskatt, kan du betale tilleggsforskudd innen 31.mai. Da slipper du rentetillegg på skatten

 

Ved for sen betaling
 

Hvis du betaler for sent, må hele forskuddsskatten betales på en gang. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg. Renter løper fra forfall og frem til betaling skjer.

Hvis du ikke betaler, har skatteoppkreverkontoret plikt til å forsøke å få dekket kravet ved tvang.

Virkemidlene er:

Gebyr og/eller betalingsanmerkning kan komme i tillegg.

 

Endre forskuddsskatt
 

Hvis fradragene/inntektene dine er endret eller forskuddsskatten er feil, kan du søke Skatteetaten om endring.

Har du betalt forskuddsskatt som senere blir satt ned slik at forskuddsskatten bortfaller, får du beløpet tilbake uten rentegodtgjørelse.

 

Kan du ikke betale
 

Forskuddsskatten skal betales til forfall. Dette gjelder selv om du har søkt om å endre skatten, men ikke har fått svar på søknaden. Utsettelse av betaling av skatt eller andre betalingsordninger, innvilges bare unntaksvis.

Les mer om betalingsvansker