Renovasjonsgebyr

Priser renovasjon - 2018
Renovasjon Pris inkl. mva (kr)
Renovasjon standard abonnement inkl. fastgebyr 3 425
Renovasjon m/kompost inkl. fastgebyr 2 798
Hytterenovasjon 1 090
Fastgebyr renovasjon, pr boenhet 1 713
Fastgebyr renovasjon, hybel (dele dunk med hovedenhet) 935
Restavfall 140 l, hver 14.dag 755
Restavfall 240 l, hver 14.dag 1 250
Restavfall 360 l, hver 14.dag 1 828
Restavfall 660 l, hver 14.dag 2 785
Restavfall 1000 l, hver 14.dag 4 171
Bioavfall 80 l, hver 14.dag 626
Bioavfall 140 l, hver 14.dag 1 080
Bioavfall 240 l, hver 14.dag 1 834
Papir 140 l, hver 4.uke 188
Papir 240 l, hver 4.uke 299
Papir 360 l, hver 4.uke 420
Papir 660 l, hver 4.uke 619
Papir 1000 l, hver 4.uke 1 013
Papir 6m3, hver 4.uke 6 073
Papir 8m3, hver 4.uke 7 843
Plast 100 l sekk, hver 4.uke 144
Plast 240 l sekk, hver 4.uke 198

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Konstituert leder servicekontoret
E-post
Mobil 992 89 213

Kommunale avgifter og boligtomter, kontaktperson infoland.

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15