Renovasjonsgebyr

Priser renovasjon - 2019
Priser renovasjon - 2019
Renovasjon Pris inkl. mva (kr)
Renovasjon standard abonnement inkl. fastgebyr 4119
Renovasjon m/kompost inkl. fastgebyr 3365
Hytterenovasjon 1311
Fastgebyr renovasjon, pr boenhet 2060
Fastgebyr renovasjon, hybel (dele dunk med hovedenhet) 1124
Restavfall 140 l, hver 14.dag 908
Restavfall 240 l, hver 14.dag 1504
Restavfall 360 l, hver 14.dag 2199
Restavfall 660 l, hver 14.dag 3351
Restavfall 1000 l, hver 14.dag 5018
Bioavfall 80 l, hver 14.dag 754
Bioavfall 140 l, hver 14.dag 1300
Bioavfall 240 l, hver 14.dag 2207
Papir 140 l, hver 4.uke 225
Papir 240 l, hver 4.uke 359
Papir 360 l, hver 4.uke 505
Papir 660 l, hver 4.uke 744
Papir 1000 l, hver 4.uke 1218
Papir 6m3, hver 4.uke 7305
Papir 8m3, hver 4.uke 9435
Plast 100 l sekk, hver 4.uke 173
Plast 240 l sekk, hver 4.uke 238

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Konstituert leder servicekontoret
E-post
Mobil 992 89 213

Kommunale avgifter og boligtomter, kontaktperson infoland.

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15