Om kommunale avgifter

Kommunale avgifter omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr og feie- og tilsynsgebyr. Det blir sendt faktura fire ganger i året, eiendomsskatten kommer på samme faktura.
 

Kommunale avgifter gjelder for: 

  • Avløp (kloakk)
  • Renovasjon (søppel/avfall)
  • Slamtømming
  • Feiing


Eide kommune har vannforsyning fra Eide Vassverk SA. De sender ut egen faktura på vannavgift to ganger i året.


Fastesettelse av de kommunale avgiftene

Kommunestyret vedtar prisene på de kommunale avgiftene årlig. 

Avgiftene beregnes ut fra:

  • Avløp: ett fastledd og ett variabelt ledd som beregnes ut fra forbruk (stipulert forbruk ut fra størrelse på bygningen eller målt forbruk ut fra installert vannmåler)
  • Renovasjon: størrelse på søppeldunkene, felles renovasjon med nabo eller ikke, hytterenovasjon, med mer.
  • Slamtømming: Tømmefrekvens bolig eller hytte, ekstratømming.
  • Feiing: feiing av antall pipeløp.


Faktura for de kommunale avgiftene sendes ut 4 ganger i året. 

Forfallsdato kommunale avgifter
Forfallsdato kommunale avgifter
Termin Betalingsfrist Periode
1 1. april Januar, februar, mars
2 1. juni April, mai, juni
3 1. september Juli, august, september
4 1. november Oktober, november, desember

 

Vanlige spørsmål om kommunale avgifter


Hva skjer med de kommunale avgiftene dersom jeg selger huset mitt/eller skal overta nytt?
Eier av eiendommen er ansvarlig for betaling av kommunale avgifter. Dersom det ikke er tatt høyde for påløpte kommunle gebyr ved salgsoppgjør, er det altså kjøperen som er ansvarlig, selv om gebyret gjelder for perioden før overtakelse. 
Dersom du skal selge huset ditt, og allerede har mottatt faktura, må du ordne en eventuell oppdeling av faktura mellom deg og kjøper. Vi deler ikke opp faktura.


Må jeg melde fra dersom jeg flytter? 
Nei, det trenger du ikke å melde til kommunen. All flytting må du selv melde inn til folkeregisteret. Vi får fortløpende opplysninger om adresseendring fra Folkeregisteret, så dette går automatisk.


Jeg har bygget nytt hus, men har ikke flyttet inn ennå. Må jeg betale gebyr? 
De kommunale avgiftene løper fra måneden etter at ferdigattest er utskrevet for huset ditt.

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Konstituert leder servicekontoret
E-post
Mobil 992 89 213

Kommunale avgifter og boligtomter, kontaktperson infoland.

Magnhild Jenset
Regnskapsmedarbeider
E-post
Telefon 992 89 232

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide