Avløpsgebyr

Priser slam - 2019
Priser slam - 2019
Slamtømming Pris pr år inkl. mva (kr)
Slamtømming bolig hvert 2.år 2237
Slamtømming hytter hvert 4 år 1118
Tilsynsgebyr slamtank 483
Slam ekstratømming, inntil 4,5m3 ca 4900
Slam ekstratømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) ca 900 pr m3
Slam ekstratømming, over 20m3 (pr m3) ca 1200 pr m3
Priser kloakk - 2019
Priser kloakk - 2019
Avløp Pris pr år inkl. mva (kr)
Pris pr kubikk forbruk (målt eller stipulert) 24,93
Kloakkavgift bolig 1-60 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift bolig 1-60 m2 - variabelt ledd 1496
Kloakkavgift bolig 61-150 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift bolig 61-150 m2 - variabelt ledd 2992
Kloakkavgift bolig 151-225 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift bolig 151-225 m2 - variabelt ledd 4687
Kloakkavgift bolig 226-300 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift bolig 226-300 m2 - variabelt ledd 6557
Kloakkavgift bolig 301-375 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift bolig 301-375 m2 - variabelt ledd 8427
Kloakkavgift næring 1-60 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift næring 1-60 m2 - variabelt ledd 1496
Kloakkavgift næring 61-150 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift næring 61-150 m2 - variabelt ledd 3740
Kloakkavgift næring 151-300 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift næring 151-300 m2 - variabelt ledd 5635
Kloakkavgift næring 301-600 m2 - fastledd 6363
Kloakkavgift næring 301-600 m2 - variabelt ledd 11245
Kloakkavgift næring 601-1000 m2 - fastledd 8461
Kloakkavgift næring 601-1000 m2 - variabelt ledd 19971
Kloakkavgift næring 1001-2000 m2 - fastledd 10582
Kloakkavgift næring 1001-2000 m2 - variabelt ledd 37425
Kloakkavgift næring 2001-3000 m2 - fastledd 12341
Kloakkavgift næring 2001-3000 m2 - variabelt ledd 62358
Kloakkavgift andre bygg 0-300 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift andre bygg 0-300 m2 - variabelt ledd 3740
Kloakkavgift andre bygg 301-1000 m2 - fastledd 4580
Kloakkavgift andre bygg 301-1000 m2 - variabelt ledd 16231
Kloakkavgift andre bygg 1001-2000 m2 - fastledd 5280
Kloakkavgift andre bygg 1001-2000 m2 - variabelt ledd 37425
Kloakkavgift andre bygg 2001-4000 m2 - fastledd 6340
Kloakkavgift andre bygg 2001-4000 m2 - variabelt ledd 74824
Administrasjonsgebyr vannmåler 600

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Konstituert leder servicekontoret
E-post
Mobil 992 89 213

Kommunale avgifter og boligtomter, kontaktperson infoland.

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15