Avløpsgebyr

Priser slam - 2018
Slamtømming Pris inkl. mva (kr)
Slamtømming bolig hvert 2.år 2 343
Slamtømming hytter hvert 4 år 1 171
Tilsynsgebyr slamtank 575
Slam ekstratømming, inntil 4,5m3 4 788
Slam ekstratømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) 823
Slam ekstratømming, over 20m3 (pr m3) 1 121

 

Priser kloakk - 2018
Avløp Pris inkl. mva (kr)
Pris pr kubikk forbruk (målt eller stipulert) 24,33
Kloakkavgift bolig 1-60 m2 - fastledd 2 186
Kloakkavgift bolig 1-60 m2 - variabelt ledd 1 460
Kloakkavgift bolig 61-150 m2 - fastledd 2 186
Kloakkavgift bolig 61-150 m2 - variabelt ledd 2 919
Kloakkavgift bolig 151-225 m2 - fastledd 2 186
Kloakkavgift bolig 151-225 m2 - variabelt ledd 4 573
Kloakkavgift bolig 226-300 m2 - fastledd 2 186
Kloakkavgift bolig 226-300 m2 - variabelt ledd 6 398
Kloakkavgift bolig 301-375 m2 - fastledd 2 186
Kloakkavgift bolig 301-375 m2 - variabelt ledd 8 221
Kloakkavgift næring 1-60 m2 - fastledd 2 186
Kloakkavgift næring 1-60 m2 - variabelt ledd 1 460
Kloakkavgift næring 61-150 m2 - fastledd 2 186
Kloakkavgift næring 61-150 m2 - variabelt ledd 3 649
Kloakkavgift næring 151-300 m2 - fastledd 2 186
Kloakkavgift næring 151-300 m2 - variabelt ledd 5 498
Kloakkavgift næring 301-600 m2 - fastledd 6 165
Kloakkavgift næring 301-600 m2 - variabelt ledd 10 970
Kloakkavgift næring 601-1000 m2 - fastledd 8 199
Kloakkavgift næring 601-1000 m2 - variabelt ledd 19 484
Kloakkavgift næring 1001-2000 m2 - fastledd 10 254
Kloakkavgift næring 1001-2000 m2 - variabelt ledd 36 511
Kloakkavgift næring 2001-3000 m2 - fastledd 11 959
Kloakkavgift næring 2001-3000 m2 - variabelt ledd 60 836
Kloakkavgift andre bygg 0-300 m2 - fastledd 2 186
Kloakkavgift andre bygg 0-300 m2 - variabelt ledd 3 649
Kloakkavgift andre bygg 301-1000 m2 - fastledd 4 438
Kloakkavgift andre bygg 301-1000 m2 - variabelt ledd 15 835
Kloakkavgift andre bygg 1001-2000 m2 - fastledd 5 116
Kloakkavgift andre bygg 1001-2000 m2 - variabelt ledd 36 511
Kloakkavgift andre bygg 2001-4000 m2 - fastledd 6 144
Kloakkavgift andre bygg 2001-4000 m2 - variabelt ledd 72 999
Administrasjonsgebyr vannmåler 600

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Konstituert leder servicekontoret
E-post
Mobil 992 89 213

Kommunale avgifter og boligtomter, kontaktperson infoland.

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15