Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass.

Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass. Familien må søke om reduksjon til kommunen, og søknaden innvilges for inntil ett år av gangen.
 

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5 åringer:

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Benytt samme søknaddskjema som for redusert foreldrebetaling lengre opp i artikkelen.
 

Hvem kan få tilbudet?

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til en barnehageplass. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.
 

Søknadsfrist:

Du kan søke fortløpende gjennom hele året.
 

Slik søker du:

Legg ved selvangivelse i tillegg til eventuelle andre inntekter som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen. Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.


Søknaden tas med til barnehagen eller sendes til:

(sett inn barnehagens navn)

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide


 

Hva skjer videre:

Kommunen der barnet er folkeregistrert behandler søknaden om reduksjon fortløpende.
 

Hva koster det?

Det er gratis å søke.
 

Klage:

Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til kommunen v/ klagenemda.  
 

 

Lover og forskrifter:

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 

Du kan finne mer informasjon om ordningene på Utdanningsdirektoratets hjemmesider

Kontaktinformasjon

Veronica Løvli Lillevevang
Enhetsleder
E-post
Telefon 450 91 235
Torill Eide
Enhetsleder
E-post
Telefon 996 97 831
Caroline Eriksen
Enhetsleder
E-post
Telefon 984 54 649

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide