Pris for barnehageplass

Her finner du betalingssatsene for barnehagene for 2019.

Pris

Månedlige betalingssatser for barnehagene i Eide kommune fra 01.01.2019. 
Kommunestyret vedtar betalingssatsene hvert år, men det er satt en statlig maksimalgrense for foreldrebetaling på barnehageplasser. 
Priser barnehage 2019
Priser barnehage 2019
Type plass Betaling Kostpenger Totalt per måned
100 % - 5 dager pr uke 2990 280 3270
80 % - 4 dager pr uke 2630 224 2854
60 % - 3 dager pr uke 2062 168 2230
50 % - 2,5 dager pr uke 1719 140 1859

 

Fra 01.08.2019 vil prisen øke til 3040 kr + kostpenger for en helplass iht til Utdanningsdirektoratet sine satser for makspris:

Utdanningsdirektoratet sine sider


Søskenmoderasjon

Dersom familier har flere barn som er folkeregistrert på samme adresse og som går i barnehage, gis det søskenmoderasjon. Dette gjelder også i de tilfeller der søsken går i forskjellige barnehager innen samme kommune. Det gis 30% reduksjon for barn nummer to. Det gis 50% moderasjon for barn nummer tre eller flere barn. Det er det yngste barnet som utløser høyest moderasjon i familier der barna er i ulike aldere. Det gis ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.

 

Rimeligere barnehage for de som tjener minst

For familier med lav inntekt er det mulig å søke om redusert foreldrebetaling.

 

 

Kontaktinformasjon

Eide kommune
Servicekontoret
E-post
Mobil 71 29 91 00
Magnhild Jenset
Regnskapsmedarbeider
E-post
Telefon 992 89 232