Pris for barnehageplass

Her finner du betalingssatsene for barnehagene for 2019.

Pris

Månedlige betalingssatser for barnehagene i Eide kommune fra 01.08.2019. 
Kommunestyret vedtar betalingssatsene hvert år, men det er satt en statlig maksimalgrense for foreldrebetaling på barnehageplasser. 
Priser barnehage 2019
Type plass Betaling Kostpenger
100 % - 5 dager pr uke 3040 280
80 % - 4 dager pr uke 2432 224
60 % - 3 dager pr uke 1824 168
50 % - 2,5 dager pr uke 1520 140

 

Fra 01.08.2019 vil prisen øke til 3040 kr + kostpenger for en helplass iht til Utdanningsdirektoratet sine satser for makspris:

Utdanningsdirektoratet sine sider


Søskenmoderasjon

Dersom familier har flere barn som er folkeregistrert på samme adresse og som går i barnehage, gis det søskenmoderasjon. Dette gjelder også i de tilfeller der søsken går i forskjellige barnehager innen samme kommune. Det gis 30% reduksjon for barn nummer to. Det gis 50% moderasjon for barn nummer tre eller flere barn. Det er det yngste barnet som utløser høyest moderasjon i familier der barna er i ulike aldere. Det gis ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.

 

Rimeligere barnehage for de som tjener minst

For familier med lav inntekt er det mulig å søke om redusert foreldrebetaling.

 

 

Kontaktinformasjon

Eide kommune
Servicekontoret
E-post
Mobil 71 29 91 00
Magnhild Jenset
Regnskapsmedarbeider
E-post
Telefon 992 89 232