Spørsmål om faktura og betaling for barnehageplass

Her finner du informasjon om faktura og betaling for barnehageplass. 

Endre betaler

Ønsker du å endre på hvem som skal betale for barnehageplassen? 

Da tar du kontakt med styreren i barnehagen.

Faktura sendes alltid til folkeregistrert adresse.
 

Mer informasjon om betaling i barnehage

  • Du betaler på forskudd for barnehageplassen. Barnehageplassene faktureres i begynnelsen av hver måned med betalingsfrist den 20.
  • Hvis du ikke har opprettet e-faktura eller avtalegiro, sendes faktura til din adresse i folkeregisteret.
  • Det betales for 11. måneder per år med juli som betalingsfri måned
  • Det gjøres ikke fratrekk i oppholdsbetalingen i forbindelse med helligdager og ekstra fridager.
  • Mislighold av foreldrebetaling i barnehage kan føre til oppsigelse av barnehageplassen. 


Spørsmål om faktura og betaling for barnehageplassen

Kontaktinformasjon til regnskap finner du til høyre. 

Kontaktinformasjon

Magnhild Jenset
Regnskapsmedarbeider
E-post
Telefon 992 89 232