EHF-faktura

Krever du innbetaling fra Eide kommune må dette gjøres via en EHF-faktura til vårt aksesspunkt. 

Fordeler for kommunene

 • Manuelle rutiner elimineres. Både papirfakturaer og PDF-vedlegg medfører manuelt arbeid for kommunen
 • Mindre rettearbeid (feiltasting og/eller tolkning ved skanning)
 • Raskere saksgang, med rettidig betaling og mindre arbeid med purringer

 

Fordeler for leverandørene

 • Raskere betaling – postgang og manuelle rutiner elimineres
 • Besparelser i form av papir, porto, automatiserte rutiner
 • Risiko for feil reduseres dramatisk (feiltasting og/eller tolkning ved skanning)
 • Mindre arbeid med purring
 • Miljøbesparende

 

Hva må du som leverandør gjøre for å kunne sende EHF-faktura?

Du kan produsere dine fakturer i EHF i eget fakturasystem eller benytte nettbasert fakturaportal. Fakturaportal er en enkel løsning hvor man oppretter fakturaene på nett og sender disse via et aksesspunkt til kjøper. De fleste banker tilbyr denne tjenesten via nettbank. Se veiledning som kort beskriver de ulike valgmulighetene du har for å komme i gang med EHF-fakturering. 

 

Merk spesielt at:

 • Vår fakturaadresse er vårt org.nr: 945 685 263 og vårt aksesspunkt er Visma
 • Faktura skal være påført 4-siftret ansvarsnummer som referanse. De 4 sifrene skal stå alene i fakturafeltet «Accounting Cost» (obligatorisk EHF-felt). 
 • Bestillers navn og/eller enhet skal fremkomme på fakturaen
 • Fakturaen sendt via epost regnes ikke som elektronisk faktura og godtas ikke
 • Mangelfulle fakturaer (innhold, kvalitet og merking) vil bli returnert til leverandør
 • Evt. vedlegg må følge fakturaen i EHF

 

Eide kommune har standard betalingsbetingelse som er 30 dager fra fakturadato.

Kontaktinformasjon

Lill-Tove Gammelsæter
Regnskapsleder
E-post
Telefon 911 31 137
Magnhild Jenset
Regnskapsmedarbeider
E-post
Telefon 992 89 232
Håvard Herskedal
Konsulent
E-post
Telefon 992 89 231

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide