AutoInvoice - en ny måte å fakturere på

Den nye løsningen innebære at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt, som eFaktura, som Vippsfaktura, via digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturen levert som papirfaktura i postkassen din.

.

Hvilke konsekvenser har dette for deg:

 

Brevgiro

De nye fakturaene kan ikke benyttes til å betaling via brevgiro. Betaler du via brevgiro, må du benytte en tom bankgiroblankett, fylle ut nødvendig informasjon som du finner på den tilsendte fakturaen og deretter benytte den ferdig utfylte bankgiroblanketten til betaling via brevgiro. Slike tomme bankgiroblanketter kan du få i din lokale bank eller på rådhuset. På rådhuset kan du også få hjelp til utfylling av tomme bankgiroblanketter. Ta da med den tilsendte fakturaen. Informasjon som må fylles ut på den tomme fakturablanketten er:

  • Beløp
  • Betalerens bankkontonummer
  • Betalt av
  • Betalt til
  • Kundeidentifikasjon (KID)
  • Kroner og øre
  • Til konto

 

Faktura via Vipps

Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få fakturaen som Vippsfaktura. Dette forutsetter at du benytter Vipps og at du har aktivert tjenesten Vipps faktura. I tillegg må du selvsagt være registrert med et gyldig mobiltelefonnummer i Eide/Fræna kommune sitt kunderegister. Dersom du ønsker denne løsning, kan du sende mail til regnskap@eide.kommune.no med beskjed om at ønsker faktura på Vipps, hvilken kommune du tilhører og ditt mobilnummer.

 

Faktura i Digipost / eBoks

Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne motta fakturaen som digital post i Digipost- eller eBokspostkassen din. Dette forutsetter selvsagt at du allerede har en digital postkasse (Digipost eller eBoks) og at du ikke har reservert mot å motta digital post fra det offentlige.

 

Faktura som vedlegg i e-post

Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få faktura som vedlegg i en e-post fra Eide/Fræna kommune. Dette forutsetter at du er registrert med en gyldig e-postadresse i Eide/Fræna kommune sitt kunderegister.

 

Du vil selvsagt motta fakturaen på den ene eller den andre måten. Hvis du allerede har en avtalegiro eller efaktura-avtale med Eide/Fræna kommune, vil du fortsette å motta faktura som avtalegiro eller efaktura. Hvis du ikke har slik avtale blir fakturaen sendt til Vipps - hvis du er registrert med mobiltelefonnummer og benytter Vipps faktura. Hvis du ikke benytter Vipps faktura, blir fakturaen sendt til Digipost eller eBoks (hvis du mottar allerede digital post fra det offentlige), osv. Er det ikke mulig å sende fakturaene digitalt, blir fakturaen sendt som brevpost.

 

Faktura sendes til forretningsfører/andre mottakere enn deg selv

Har du i dag en forretningsfører som mottar faktura på vegne av deg eller annen mottaker, vil de nye distribusjonsformene (Vipps, Digital postkasse innbygger) overstyre hvis kunden er registrert med personnummer. Da sendes faktura til kunden istedenfor “annen mottaker”. Vi anbefaler derfor dere som har “annen mottaker” til å ikke inngå avtale om Vipps eller Digital postkasse.

Kontaktinformasjon

Lill-Tove Gammelsæter
Regnskapsleder
E-post
Telefon 911 31 137
Marit Lysgård
Regnskapsmedarbeider
E-post
Telefon 992 89 234
Magnhild Jenset
Regnskapsmedarbeider
E-post
Telefon 992 89 232
Merethe Gule
Regnskapsmedarbeider
E-post
Telefon 992 89 233

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15