Budsjett og økonomiplaner

Her finner du budsjett og økonomiplaner vedtatt de siste årene. Budsjett og økonomiplan blir vedtatt av kommunestyret i slutten av hvert år. Her kan du lese rådmannens kommentar, overordnede mål, økonomi, inntektsramme, investeringsbudsjettet, driftsbudsjettet og kommentarer til driftsbudsjettet for de enkelte enhetene. 
 

Budsjett og økonomiplan
Tittel Publisert Type
Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021

15.01.2018 Filtype
Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020

15.01.2018 Filtype
Budsjett 2016 - Økonomiplan 2017-2019

15.01.2018 Filtype
Budsjett 2015 - Økonomiplan 2016-2018

15.01.2018 Filtype

Kontaktinformasjon

Eide kommune
Servicekontoret
E-post
Mobil 71 29 91 00
Ole Bjørn Moen
Rådmann
E-post
Telefon 913 20 288

Åpningstider

Hverdager:
09.00 - 14.00

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide