Årsrapport

Her finner du årsrapportene for de siste årene. Rapporten inneholder blant annet rådmannens kommentar, kommunens økonomiske situasjon, gjennomføring av politiske saker, sykefraværsutvikling, årsrapport fra enhetene med mer. 
 

Årsrapporter
Tittel Publisert Type
Årsrapport 2016 Eide kommune

15.01.2018 Filtype
Årsrapport 2015 - Eide kommune

15.01.2018 Filtype
Årsrapport 2014 - Eide kommune

15.01.2018 Filtype