Starte egen bedrift?

Går du med planer om å starte egen bedrift i Eide?
 

Da kan du ta kontakt med Hoppid.no-kontoret for Eide som er Eide næringsforum. Der vil du få hjelp til å komme deg videre i etableringsprosessen. Kommunen har også oversikt over ledige næringstomter eller lokaler.  

Din nærmeste kontakt og veileder når du vil starte bedrift i Eide kommune finner du på hoppid.no-kontoret. Eide næringsforum har kontor på Eide rådhus. 

På nettsiden Altinn kan du få svar på det meste innen etablering. Bedriftsveiledning er en gratis telefontjeneste der du kan få veiledning fra bedriftsrådgiver på 80 03 38 40.

Innovasjon Norge har også kontor i alle fylke og gir blant annet informasjon om støtteordninger. Nærmeste kontoret til innovasjon Norge finner du på fylkeshuset i Molde.

Dersom du vil vite mer om Hoppid trykker du bare på denne lenken.

Kontaktinformasjon

Ove Silseth
Eide næringsforum
E-post
Telefon 909 60 006

Adresse: 
Kontorsted på Eide rådhus. 
Tilgjengelig tirsdager.