Næringsfond og RDA-fondet

Eide kommune har ikke egen næringskonsulent, og funksjonen som kommunens næringsansvarlig er ordføreren.

Kommunen har to fond som næringslivet kan søke støtte fra.


Kommunalt næringsfond.

Søknader administreres av rådmann og bevilges av formannskapet. Midlene skal nyttes til bedriftsretta tiltak for å styrke nyetableringer, innovasjon og næringsutvikling i Eide kommune. Kommunalt næringsfond tildeles etter regelverk som finnes her: Lenke til regelverk.

 

RDA-fondet.

Søknader administreres av rådmann og behandles av RDA-styret som består av 4 politisk valgte medlemmer og 3 medlemmer valgt av Hustadvika Næringsforum(tidligere Eide Næringsforum). RDA-fondet tildeles etter samme kriterier som Næringsfondet, men kan i tillegg benyttes til infrastrukturtiltak i kommunen.


 

Søknader om støtte fra fonda skal sendes elektronisk til: www.regionalforvaltning.no

Hustadvika Næringsforum har ansvar for HoppID-midlene som kan tildeles ved nyetableringer.

Ordfører vil kunne bistå i spørsmål som gjelder søknad om støtte fra fonda, eller andre avklaringer i forhold til kommunen.

Kontaktinformasjon

Egil Strand
Ordfører
E-post
Telefon 976 88 022
Ann Helen Rødal Dalheim
Hustadvika næringsforum
Telefon 900 14 142

Hustadvika Næringsforum er nå ett felles organ for næringslivet i Fræna og Eide.

08:30-16.00

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide