Kulturmidler

Retningslinjer for kommunale kulturmidler.

 

  • Søknad og utdeling hver vår. Søknadsfrist: 01.04
  • Frivillige lag og organisasjoner som er åpne for alle, følger demokratiske spilleregler og har kultur/idrett som sitt formål og virkeområde. Det er åpent for religiøse instanser å søke, så fremt det er et arrangement som er åpent for alle.
  • Det gis ikke tilskudd til enkeltpersoner, politiske organisasjoner, eller fag- og interesseorganisasjoner.
  • Tiltak for barn og unge prioriteres – Samme gjelder tiltak for grupper med særskilte behov.
  • Fokus – Investering i folkehelse (fysisk og psykisk), økt aktivitet, bredde, og kulturell kvalitet og arrangementer.
  • Minste tilskudd settes til kr. 5000,-
  • Det gis ikke i utgangspunkt midler til drift.
  • Søknaden må inneholde budsjett og plan for midlene det søkes om. 
  • Vedlagt med søknaden må det være årsmøteprotokoll.
  • Eide kommune krever en enkel rapport med bruken av midlene.

 

Klikk her for søknadsskjema.

 

Retningslinjene er vedtatt politisk av Oppvekst og Kulturutvalget 13.09.17.  Fordeling av midlene vedtas politisk at Kulturutvalget.

Kontaktinformasjon

Elin Nyheim
Kulturkonsulent og driftsansvarlig Eidehallen.
E-post
Mobil 909 67 830

Åpningstider

Hverdager:
09.00 - 14.00