Publikumssvømming

Bassenget er åpent høsten 2018 fra 18. oktober til 8 desember.

60 kroner i inngang, kontant eller vipps.

Garderobene åpnes 15 minutter før.

Grunnet ombygging av garderobene, vil Eidehallens garderober benyttes.

For å komme inn, bruk hallens hovedinngang A. Garderobene befinner seg til høyre ved klatreveggen i flerbrukshallen.

Badstuer vil være påslått.

Svømmetilbud

Hva

Dag Klokkeslett
Voksne Onsdag 19:00-20:00
Dagtrim, regi Aktiv på Dagtid Fredag 14:00-15:00
Småbarn Lørdag 10:00-11:00
Familie Lørdag 11:00-12:00
Familie Lørdag 12:00-13:00
De med nedsatt funksjonsevne Lørdag 13:00-14:00

Dersom du har nedsatt funksjonsevne, og en har behov for assistanse eller hva som helst, ta kontakt med kulturkonsulenten.

Vi har heis for å få folk opp og ned bassenget.

Kontaktinformasjon

Emelie M. Langnes Holden
Kulturkonsulent og driftsansvarlig Eidehallen.
E-post
Telefon 980 27 111
Ellen Marie Krakeli
Frisklivsveileder
E-post
Telefon 979 84 232