Søknadsskjema under 18 år - Psykisk utviklingshemmet

Kultur og familie er blant annet en tjeneste for personer under 18 år, med psykisk utviklingshemming. 
 

Slik søker du:


Fyll ut skjema og send til:
Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide

Dersom du ønsker mer informasjon ta kontakt med enhetsleder.


Søknaden omfatter følgende tjenester:

  • Avlastning
  • Støttekontakt
  • Individuell plan
  • Personlig assistent
  • Psykisk helsearbeid
  • Omsorgslønn
  • Koordinator


 

 

 


 

Kontaktinformasjon

Merete Egge
Avdelingsleder - Tiltak funksjonhemmede
E-post
Telefon 909 15 998

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15