Klag på helse- og omsorgstjenester

Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage. 

Hva kan du klage på?

  • At du ikke har fått den tjenesten du ønsker
  • Forhold ved tjenesten du ikke er fornøyd med
  • Kritikkverdige forhold
  • Saksbehandlingen

Klagen sendes til enheten som har gjort vedtak, som da går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Fylkesmannen i Møre og Romsdal som avgjør saken.

 

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, for eksempel på sykehjem, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til ledelsen på sykehjemmet. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret.

Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok. Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen som gjør en vurdering av saken.

Får du medhold i klagen kan Fylkesmannen starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres. Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er neste mulighet å klage til Sivilombudsmannen.

Kontaktinformasjon

Liv Lyngstadaas Naas
Enhetsleder - Furutoppen
E-post
Telefon 970 63 612
Hege Strand
Enhetsleder - Hjemmetjenesten
E-post
Telefon 918 46 311
Sonja Langnes
Enhetsleder - Slettatunet
E-post
Telefon 469 35 650
Leif Arild Lervik
Enhetsleder - Bo og habilitering
E-post
Telefon 480 94 429
Merete Egge
Avdelingsleder - Tiltak funksjonhemmede
E-post
Telefon 909 15 998
Anders Høe
Enhetsleder Mestringsenheten
E-post
Telefon 926 84 205

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15