Vold i nære relasjoner

Når vold avdekkes skal det kommunale tjenesteapparatet kunne bidra med riktig hjelp til rett tid og ha et godt samarbeid med aktører også utenfor de kommunale tjenestene.

Arbeid mot vold i nære relasjoner er sektorovergripende og har særlige utfordringer som kommunen må sikre helhetlige tiltak ovenfor.

Svar på hva Eide kommune gjør for å ivareta sine innbyggere i forhold til vold i nære relasjoner går frem av kommunen sin handlingsplan (PDF, 2 MB) mot vold i nære relasjoner. Her får du også svar på hva vold i nære relasjoner er, hvilke tjenester som er tilgjengelig og hvilket lovverk tjenesteapparatet må forholde seg til.

For å få hjelp i konkrete saker kan du kontakte enhetsleder eller ansatte  i for eksempel barnehagen eller andre kommunale enheter. Hvis du ikke vet hvem du kan kontakte, så kan foreksempel politi, fastlege eller ansatte i Mestringsenheten kontaktes.

 

Kontaktinformasjon

Eide legesenter
Telefon 71 29 97 20
Eide og Fræna Lensmannsdistrikt
E-post
Telefon 70 11 87 00
Mobil 02800
Marry Holsbøvåg
E-post
Telefon 970 22 780
Anders Høe
Enhetsleder Mestringsenheten
E-post
Telefon 926 84 205