Avlastning

Du kan få avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse.

Hvordan søke? 


Her finner du søknadsskjema og informasjon om søknadsprosessen. 

I Eide kommune er det enhetsleder som er ansvarlig for den aktuelle tjenesten som behandler innkommende søknader. 


Hva får du?

En avlaster overtar pleiefunksjonene som du har til vanlig. Avlastning gis på timebasis eller gjennom ett eller flere døgn, i hjemmet eller på institusjon.

 

Som pårørende får du:

Nødvendig og regelmessig fritid og ferie

Mulighet til å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk.

 

Krav til søker

Du kan få avlastning hvis du gir omfattende omsorg til en person med stort pleiebehov.

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

 

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Kontaktinformasjon

Liv Lyngstadaas Naas
Enhetsleder - Furutoppen
E-post
Telefon 970 63 612
Leif Arild Lervik
Enhetsleder - Kultur og familie
E-post
Telefon 480 94 429
Sonja Langnes
Enhetsleder - Slettatunet
E-post
Telefon 469 35 650
Peggy Johanne Visnes
Enhetsleder - Hjemmetjenesten
E-post
Telefon 971 83 091

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15