Avlastning barn og unge under 18 år

Avlastning er et tilbud til personer eller familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. 
 

Avlastning i heldøgnsbemannet bolig

Brukere under 18 år med et så omfattende bistandsbehov til dagliglivets gjøremål at han/hun er avhengig av tilsyn og oppfølging hele døgnet kan tilbys avlastning i heldøgnsbemannet bolig. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner, beholde sosialt nettverk og gi omsorgsyteren nødvendig ferie og fritid, slik at utmatting forhindres.

 

Hvordan søke

Her finner du søknadsskjema og informasjon om søknadsprosessen. 

 

Hva får du?

En avlaster overtar pleiefunksjonene som du har til vanlig. Avlastning gis på timebasis eller gjennom ett eller flere døgn, i hjemmet eller på institusjon.


Som pårørende får du:

Nødvendig og regelmessig fritid og ferie

Mulighet til å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk.

 

Krav til søker

Du kan få avlastning hvis du gir omfattende omsorg til en person med stort pleiebehov.


Hva koster det?

Tjenesten er gratis.


Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Kontaktinformasjon

Merete Egge
Avdelingsleder - Tiltak funksjonhemmede
E-post
Telefon 909 15 998

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide