Kriseteam

Kommunene er pålagt å ha psykososiale støttetjenester i beredskap når det skjer ulykker, katastrofer eller krig.

 

Kriseledelsen og kriseteamets medlemmer

Kriseteam for omsorgsberedskap i Eide kommune er et tverrfaglig team på 7 personer som er oppnevnt av kommunene. Teamet er underlagt kriseledelsen i Eide kommune


Kriseteam

Stilling Navn Telefon Vara Telefon vara
Rådmann Ole Bjørn Moen 913 20 288

1. Kommunalsjef, Målfrid Monge
2. Kommunalsjef, Sverre Hovland

1. 480 66 480
2. 992 89 223
Kommunelege Espen Finholt 986 22 895 1. Fastlegene v/ Eide legevakt 
2. Legevakt utenom kontortid
1. 712 99 720
2. 116 117
Lensmann Jorunn Pettersen 908 54 081 Gjemnes og Eide lensmannskontor G: 712 91 360
E: 712 96 137
Direktenr:
        02800
Alarmtelefon:
         112
Prest Ragnhild Fuglseth 906 35 391 Kirkeverge, Anne L. Johnsen 412 48 664
Helsesøster Linda Henden J: 908 14 354
P: 915 40 811
   
Psyk. helsesøster Bente T. Uran J: 915 30 765
P: 905 27 726
Marry Holsbøvåg J: 970 22 780
P: 412 24 864
Skriver/loggfører Tove Herskedal J: 992 89 221
P: 481 54 711
Anne M. Storvik 712 99 150