Kreftkoordinator

Kreftkoordinator/kreftsykepleier er en del av helsetjenesten i kommunen. Kreftsykepleier kan gi råd og veiledning, samt støtte og omsorg til pasienter /brukere med alvorlig sykdom og kreftsykdom. Tjenestene er et supplement til kommunens hjemmetjeneste.
 

Hva får du? 

Du får besøk av sykepleiere som har spesialkompetanse innen kreftbehandling og palliativ behandling.  Tilbudet innebærer samtaler, veiledning, lindrende behandling, stell og pleie.

Dine pårørende kan få samtaler og veiledning.  


Slik søker du om kreftsykepleier.

Du kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator i kommune eller ta kontakt med hjemmetjenesten. 


Hva koster det?

Tjenesten er gratis for pasient og pårørende

Kontaktinformasjon

Bente Winsjansen
Kreftkoordinator
E-post
Telefon 902 35 651
Peggy Johanne Visnes
Enhetsleder - Hjemmetjenesten
E-post
Telefon 971 83 091

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide