Aktiv på dagtid

Aktiv på Dagtid er et lavterskel trenings- og aktivitetstilbud for alle som er over 18 år og enten er arbeidsledig, sykemeldt eller i en annen form for trygd/stønadssituasjon, er pensjonist eller hjemmeværende.
 

 

 

Mer om Aktiv på dagtid

Du kan lese mer om Aktiv på Dagtid hos Idrettsforbundet sine nettsider.  

Kontaktinformasjon

Ellen Marie Krakeli
Folkehelsekoordinator, Fysioterapeut, Frisklivssentralen.
E-post
Telefon 979 84 232

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide